Numer naszego konta bankowego; 67 1140 1010 0000 3728 0500 1003
"Książka jest chlebem dla duszy..."   - bł. ks. Ignacy Kłopotowski -

Ochrona Danych

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Wydawnictwie Sióstr Loretanek 


W związku z obowiązkiem zapewnienia przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych wynikającym z obowiązującego Rozporządzenia tzw. RODO, informujemy o zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek (zwane dalej Wydawnictwem)

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Sióstr Loretanek z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, e-mail: wsl@loretanki.pl, tel. 22 673 46 94.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Gazda Kontakt z Inspektorem możliwy jest listownie, pisząc na adres :

ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”,

elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@loretanki.pl

lub telefonicznie +48 660 794 150.

III. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. przyjęcia zapłaty za złożone zamówienie lub przekazaną darowiznę (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. nawiązywania kontaktu z prenumeratorami oraz darczyńcami w celu poinformowania o sprawach dotyczących prowadzonej prenumeraty, realizacji zamówień, wpłaconej darowizny lub przekazania innych, istotnych z punktu widzenia Wydawnictwa informacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. przekazywania wyłącznie za Państwa zgodą w formie elektronicznej informacji o nowościach i produktach oferowanych przez Wydawnictwo (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 6. prowadzenia postępowań reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 7. niezbędnych w związku z realizacją umów Wydawnictwa z kontrahentami w tym z autorami, recenzentami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (w tym windykacji) (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Podstawowe kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

 1. imię nazwisko;
 2. dane adresowe;
 3. numery telefoniczne (te są szczególnie przydatne w realizacji przesyłek kurierskich);
 4. elektroniczne adresy kontaktowe;
 5. dane dotyczące warunków rozliczeń finansowych, w tym wpłat na rzecz Wydawnictwa;
 6. inne dane osobowe w związku z zawarciem umowy.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. operatorom pocztowym i kurierom;
 2. bankom w zakresie realizacji rozliczeń;
 3. firmom realizującym płatności elektroniczne i sprzedaż zamówień produktów Wydawnictwa w wersji elektronicznej;
 4. firmom realizującym wsparcie i serwis informatyczny;
 5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową;
 6. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych;
 2. niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych;
 3. po którym przedawniają się roszczenia;
 4. gdy Wydawnictwo ustali, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu.

VII. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest  niezbędne do korzystania ze świadczonych przez Wydawnictwo usług.

VIII. Źródło pochodzenia danych

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy (otrzymujemy) z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

 1. mogli Państwo przekazać je za pośrednictwem instytucji, przy pomocy, której złożone zostało zamówienie lub przekazana była darowizna na rzecz Wydawnictwa;
 2. podali je Państwo np. podczas zamawiania prenumeraty, w korespondencji, podczas osobistej wizyty w siedzibie Wydawnictwa lub na organizowanych spotkaniach;
 3. podczas składania zamówienia na produkty, które miały być prezentem dla Państwa od rodziny lub znajomych, czy też w korespondencji przesłanej przez nich na adres Wydawnictwa.

IX. Dodatkowe informacje

Wydawnictwo nie podejmuje automatycznie decyzji na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie są przesyłane do Państw Trzecich ani też do organizacji międzynarodowych.

X. Przysługujące prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) własnych danych osobowych;
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 5. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 6. do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych – w przypadku, kiedy dane te są niezbędne do wykonania umowy lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 7. do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. 22 530 48 00, 22 530 48 87) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Koszyk

PRENUMERATA 2024 >>>

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Stosujemy pliki cookie, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę podczas przeglądania naszej oferty zakupowej. Kontynuując przeglądanie naszej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie.
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.