Wyświetlanie 1–9 z 35 wyników

Kartka Pocztowa Jan Paweł II (K1)

1,00 

Czystość serca jest każdemu człowiekowi zadana. Musi on stale podejmować trud opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym z wewnątrz - siłom, które chcą go od Boga oderwać. I tak w sercu ludzkim rozgrywa się nieustanna wałka o prawdę i szczęście. Aby zwyciężyć w tej walce, człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi. Może zwyciężyć tylko umocniony Jego mocą, mocą Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania.

Kartka Pocztowa Jan Paweł II (K2)

1,00 

Drodzy Bracia i Siostry bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. Pokój może przetrwać tylko wówczas gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Boga. Nie może się natomiast ostać, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań. - Toruń, 7 czerwca 1999 r. -

Kartka Pocztowa Jan Paweł II (K3)

1,00 

«Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe» (Ps 106, 3). Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w Sercu Chrystusa, domaga się od człowieka odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: «jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania » (J 14,15). Stawia w ten sposób przed nami wezwanie, a zarazem warunek: chcesz Mnie miłować, zachowuj przykazania, przestrzegaj świętego prawa Bożego, chodź ścieżkami, które Bóg ci wskazuje, które Ja ci wskazałem przykładem mego życia. - Elbląg, 6 czerwca 1999 r. -

Karnet Wielkanocny (W0118)

2,00 

Karnet Wielkanocny rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 14,5 x 14,5 cm.

Karnet Kapłański (E07)

1,50 

Karnet Kapłański rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 10,5 x 15 cm.

Karnet Kapłański (E06)

1,50 

Karnet Kapłański rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 10,5 x 15 cm.

Karnet Kapłański (E03)

1,50 

Karnet Kapłański rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 10,5 x 15 cm.

Karnet Kapłański (E01)

1,50 

Karnet Kapłański rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 10,5 x 15 cm.

Karnet Z Darem Modlitwy i Wdzięczności

1,00 

Karnet Kwiaty rozkładany, w środku biały, niezapisany, z miejscem na Twoje osobiste życzenia, dedykację itp. Do karnetu została dołączona koperta. Wymiary karnetu to 10,5 x 15 cm.