Katechizm poręczny 2

Autor: Ks. Piotr Pawlukiewicz

21,60 zł

Obniżka: 10%

24,00 złChoć od emisji audycji Katechizm poręczny w Radiu Józef minęło już kilkanaście lat, poruszane w niej tematy są ciągle aktualne. Te „lekcje katechizmu na przykładach z życia”, „głośne odpowiedzi na ciche pytania”, jak mówiono o programie, nie mają określonego terminu ważności; nie starzeją się, bo dotyczą spraw ponadczasowych.

Niniejszy tom został opracowany na podstawie wybranych odcinków z lat 2002-2003, a kolejne zarejestrowane materiały oczekują na wybór i publikację.

Ilość stron: 228
Wymiary: 13,50 x 20,00 cm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7275-888-4

Od Redakcji
1. Siła modlitwy wstawienniczej
2. Spowiedź podczas Mszy świętej
3. Bóg składany w ofierze
4. Rozeznanie powołania
5. Los człowieka a wszechwiedza Boga
6. Źródła wiedzy Ewangelistów
7. Msza święta wyrazem miłości
8. Bezmiar Bożej miłości
9. Kapłaństwo a ślub ubóstwa
10. Wiara w zmartwychwstanie ciała
11. Stygmaty
12. Grzechy człowieka a cierpliwość Boga
13. Pośrednicy między Bogiem a ludźmi
14. Nauczanie Kościoła a właściwe traktowanie zwierząt
15. Znaczenie Mszy świętej gregoriańskiej
16. Sens postów i odpustów
17. Geneza zakonów
18. Możliwości uzyskania odpustu
19. Dobry rachunek sumienia
20. Koniec świata a losy ziemi
21. Ludzkie wybory a Boża perspektywa
22. Korzyści z medytacji Pisma Świętego
23. Jak przezwyciężyć strach przed spowiedzią
24. Prawdziwy żal za grzechy
25. Objawienia
26. Prawdziwa religia
27. Jak pomóc osobie umierającej
28. Grzechy w Kościele
29. Dojrzałość do sakramentów
30. Modlitwa58
31. Działanie człowieka w oczach Boga
32. Grzech ciężki czy lekki?
33. Zmartwychwstanie ciała
34. Duchowe kierownictwo
35. Tajemnica spowiedzi
36. Msza święta gregoriańska – ciąg dalszy
37. Ślub, chrzest a związki niesakramentalne
38. Drastyczne sceny w filmach i literaturze
39. Specyficzny język Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie
40. Jak uniknąć rozproszenia na modlitwie
41. Finansowe wsparcie dla Kościoła
42. Kościół a „środki ubogie”
43. Dlaczego „Ojciec Święty”?
44. Drugie przykazanie Dekalogu
45. Zobaczyć Boga twarzą w twarz
46. Człowieczeństwo Jezusa a grzech pierworodny
47. Akty strzeliste
48. Czy Pan Bóg „wodzi nas na pokuszenie”?
49. Sny z obecnością zmarłych
50. Osiemnaste urodziny i alkohol
51. Bliskość cielesna a grzech
52. Zwierzęta a dusza i niebo
53. Czy łamanie przepisów drogowych to grzech?
54. Poczucie odpowiedzialności
55. Spowiedź sakramentalna – potrzebna czy niepotrzebna?
56. Adoracja Najświętszego Sakramentu
57. Rozeznanie powołania – suplement
58. Chrześcijaństwo a krzyż
59. Miłosierdzie Boże a piekło
60. Boże poczucie humoru
61. Czas trwania Mszy świętej
62. Piątek jako dzień postu
63. Wiara a samotność
64. Życie wiarą wśród ludzi
65. Ślub cywilny
66. Praca w dzień święty
67. Postawy przyjaciół
68. Piekło dla chętnych?
69. Dzielenie się dobrami
70. Jak rozumieć Księgę Liczb
71. Różaniec
72. Czy Adam i Ewa byli małżeństwem?
73. Świętość Kościoła a niedoskonałość człowieka
74. Świętość w Kościele
75. Rozeznawanie cudów
76. Prawo do osądu
77. Stan łaski
78. Pewność w Chrystusie i Jego nauce
79. Dlaczego „Ojciec Święty”? – suplement
80. Jak kochać Boga głębią serca
81. Religie „szatańskie”?
82. Niegodziwa mamona
83. Prawo do odprawiania Mszy świętych
84. Chrześcijaństwo a kara śmierci
85. Gwałtowność i łagodność w zdobywaniu królestwa niebieskiego
86. Kłamstwo w dobrej sprawie?
87. Zła muzyka
88. Szatan a modlitwa
89. Osoba duchowna na weselu
90. Klonowanie a dusza
91. Ciało a modlitwa
92. Msza święta bez udziału wiernych
93. Dlaczego Jezus musiał umrzeć?
94. Poszukiwanie kierownika duchowego
95. Rozumienie Pisma Świętego
96. Modlitwa do Bożego Miłosierdzia
97. Podatki
98. O istocie Kościoła
99. Nowe prądy myślowe a kult świętych
100. Zbawienny promyk tęsknoty do Boga
101. Posłuszeństwo i poddanie sięBogu
102. Krytykowanie Kościoła
103. Rozróżnianie grzechów
104. Gry komputerowe
105. Aborcja
106. Związek niesakramentalny a przystępowanie do Komunii świętej
107. Post eucharystyczny
108. Praca w niedzielę
109. Sakramenty w związkach niesakramentalnych – ciąg dalszy
110. Małżeństwo i rodzicielstwo
111. Postawy i gesty podczas liturgii Mszy świętej
112. Oznaki czci dla kapłana
113. Przyjaźń damsko-męska
114. Odejście ze wspólnoty zakonnej
115. Sens cierpienia
116. Pokora

Na rekolekcjach akademickich usłyszałem kiedyś takie słowa: „Promotorzy prac naukowych dzielą się na dwie grupy. Pierwsza ustawia współpracę ze studentem w następujący sposób: «Proszę się nie martwić, ja praktycznie napiszę za pana tę pracę, by szybko nam poszło». Inni natomiast deklarują: «Chętnie panu pomogę, poddam pewne myśli, ale pracę napisze pan sam»”. Musimy pamiętać, że Bóg jest takim dobrym „promotorem” - pomaga nam napisać pracę pod tytułem „Moja droga do świętości”; bo każdy z nas taką pracę pisze.

Fragment jednej z audycji

Projekt i wykonanie: IT works