Jak modlą się święci?

Autor: Adrienne von Speyr
Tłumaczenie: Wiesław Szymona OP

82,45 zł

Obniżka: 15%

97,00 złMaurice Zundel, nieżyjący już szwajcarski ksiądz i teolog, zapytany kiedyś o swoją wiarę miał odpowiedzieć: „Nie wierzę w Boga. Ja nim żyję”. I właśnie Bogiem żyją postaci przywoływane przez Adrienne von Speyr w pracy – Jak modlą się święci? Co ciekawe, bohaterami tej niezwykłej książki są nie tylko ci, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, jak choćby Augustyn z Hippony, Grzegorz Wielki, Tomasz z Akwinu, Ignacy Loyola, Katarzyna z Genui czy Teresa z Ávila, ale także – co może zaskakiwać – ci, o których z czasem trudem przychodzi nam myśleć, że treścią ich życia był Bóg, a modlitwa codziennym chlebem. Pośród nich są: El Greco, Angelus Silesius, Haydn, Mozart, Kierkegaard czy Pascal i Dante Alighieri. Dość powiedzieć, że Adrienne von Speyr, mistyczka, stygmatyczka i autorka wielu dzieł teologicznych, kreśli blisko dwieście (sic!) postaci, odsłaniając to, co zwykle zakryte przed światem – serca szukające Boga, Nim napełnione i żyjące. Chwilami niektóre sformułowania przekazywanych przez nią modlitw mogą zdumiewać, budzić niedowierzanie, a nawet rodzić wątpliwości, niemniej urzekają swym żarem i głębią prawdy, wobec której rozum często musi skapitulować.

Praca Jak modlą się święci? to niezwykła lektura. Składają się na nią przede wszystkim teksty szczerych modlitw, czasem niedoskonałych, czasem nieco próżnych, zawsze jednak pozwalających dostrzec, że Bóg jest w istocie wszystkim, czego potrzebujemy naprawdę. Warto smakować każdy z tych tekstów, zagłębiając się w obrazy i słowa, które Adrienne otrzymywała w swych widzeniach na przestrzeni wielu długich lat. Całość zaś spisywał, niejako „pod dyktando”, i wstępem opatrzył Hans Urs von Balthasar.

***

Cena dotyczy kompletu 2 książek. 

Tom 1 - 296 stron

Tom 2 - 312 stron

Ilość stron: 312
Wymiary: 14,50 x 21,50 cm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7257-866-2

Wprowadzenie

Hans Urs von Balthazar 5

1. seria

Krótkie opisy, niekiedy z odpowiedziami na pytania 35

Józef 37 • Barnaba 38 • Tytus 40 • Tymoteusz 41 • Apollos 42 • Autor «Hermasa» 44 • Grzegorz Cudotwórca 47 • Konstantyn Wielki 49 • Pseudo-Makary 51 • Grzegorz z Nyssy 52 • Efrem Syryjczyk 54 • Dydym Aleksandryjski zwany Ślepcem 57 • Epifaniusz z Salaminy 58 • Bazyli Wielki 59 • Hieronim ze Strydonu 62 • Diadoch z Fotyki 63 • Pseudo-Dionizy Areopagita (I) 65 • Pseudo-Dionizy Areopagita (II) 67 • Beda Czcigodny 68 • Karol Wielki 70 • Henryk II Święty 72 • Kunegunda Luksemburska 73 • Piotr Damiani 75 • Grzegorz VII 76 • Otton z Bambergu 78 • Rupert z Deutz 79 • Wilhelm z Saint-Thierry 80 • Norbert z Xanten 82 • Hildegarda z Bingen 83 • Ryszard ze Św. Wiktora 87 • Joachim z Fiore 89 • Innocenty III 91 • Franciszek z Asyżu 92 • Klara 96 • Elżbieta z Turyngii 98 • Celestyn V 100 • Ludwik IX Święty 102 • Małgorzata Colonna 103 • Lutgarda z Oberweimaru 105 • Hadewijch 106 • Krystyna ze Stommeln 107 • Jan Tauler 109 • Brygida Szwedzka 110 • Małgorzata Ebner 114 • Henryk z Nördlingen 116 • Katarzyna ze Sieny 117 • Wincenty Ferreriusz 120 • Jan Gerson 122 • Fra Angelico 124 • Jützi Schulthasin 125 • Tomasz a Kempis 126 • Mikołaj z Kuzy 128 • Joanna d’Arc 129 • Katarzyna de Vigri 135 • «Obłok niewiedzy» 137 • Franciszek z Paoli 139 • Sandro Botticelli 140 • Stefania Quinzani 142 • Jan Fisher 143 • Francisco de Osuna 145 • Bartolomé de Las Casas 146 • Michał Anioł 148 • Łucja z Narni 150 • Marcin Luter 151 • Karol V, cesarz 152 • Pius V 154 • Hieronim Nadal 156 • Teresa od Jezusa (z Ávila) 157 • Filip Neri 158 • Jacopo Tintoretto 160 • Katarzyna de’ Ricci 162 • Luís de Camões 164 • Luis de León 165 • Filip II 168 • Baltazar Álvarez 170 • Maria od Nawiedzenia 172 • Jan od Krzyża 174 • Alfons Rodríguez 177 • Robert Bellarmin 178 • El Greco 180 • Weronika Giuliani 181 • William Shakespeare 183 • Maria Magdalena de’ Pazzi 184 • Maria od Wcielenia 186 • Franciszek Salezy 189 • Joanna de Chantal 192 • Fidelis z Sigmaringen 196 • Charles de Condren 198 • Piotr Klawer 199 • Maria des Vallées 200 • Friedrich Spee 203 • Ludwika de Marillac 204 • Maria od Wcielenia 206 • Pedro Calderón de la Barca 209 • Agnieszka od Jezusa 210 • Jean-Jacques Olier 211 • Małgorzata od Świętego Sakramentu 212 • Angelus Silesius 214 • Jacques-Bénigne Bossuet 217 • Jean-Baptiste Racine 220 • Franciszek de Hieronimo 222 • Małgorzata Maria Alacoque 223 • François Fénelon 225 • Madame Guyon 227 • Costante Maria Castreca 230 • Benedykt XIV 232 • Maria Krescencja Höss 234 • Alfons Maria Liguori 235 • Maria Franciszka od Pięciu Ran Pana Jezusa 238 • Franz Joseph Haydn 239 • Benedykt Józef Labre 241 • Johann Wolfgang von Goethe 242 • Klemens Maria Hofbauer 243 • Ludwig van Beethoven 245 • Jan Roothaan 246 • Henry Edward Manning 248 • Søren Kierkegaard 249 • Frederick William Faber 251 • Jan Bosco 252 • Maria Domenica Lazzeri 254 • Konrad z Parzham 255 • Palma M. Matarrelli 257 • Teofan Vénard 258 • Pius X 260 • Hieronim Jaegen 262 • Gerald Manley Hopkins 264 • Bernadeta Soubirous 265 • Teresa Helena Higginson 268 • Lucie Christine 269 • Maria Baouardy 270 • Léon Bloy 271 • Louise Lateau 274 • Maríe Julie Jahenny 275 • Désiré-Joseph Mercier 276 • Marie de Jésus 277 • Ojciec R. P. Vallée OP 279 • Arthur Rimbaud 281 • Pius XI 282 • Kolumban Marmion 284 • Paulina Martin 286 • Élisabeth Leseur 288 • Charles Péguy 289 • Jan XXIII 291 • Georges Bernanos 293 • Marie-Antoinette de Geuser 294 • Maria Josefa Menéndez 297 • Edyta Stein 299 • Teresa Neumann z Konnersreuth 301

Indeks osób według epok 305

Dzieło to powstawało w ciągu wielu lat, w których okazyjnie albo na moje życzenie dodawany był jakiś obraz. Na początku byli Adrienne ukazywani konkretni święci, mimo iż o nich w ogóle nie myślała. Najpierw w ich ogólnej postawie, następnie często w określonych typowych dla nich modlitwach. Postawę tę może potem w każdym przypadku odtwarzać, aż po wierne spisanie obrazów pod jej dyktando, a słowa modlitwy są Adrienne raz jeszcze podczas dyktanda na nowo podawane. (…) W tym pierwszym okresie często otrzymywała widzenie jakiegoś świętego także w nocnej modlitwie i następnego dnia mówiła mi, że widziała tego czy tamtego i pytała, czy może mi o tym opowiedzieć. (…)

Później wybór świętych, o których miała opowiedzieć, był coraz częściej pozostawiany mnie samemu. Najpierw zapisywałem sobie imię na kartce i zdarzało się, że Adrienne po odczytaniu imienia od razu mówiła: „O tym mogę powiedzieć”. Bywało też, że innego włączała do swej nocnej modlitwy i opowiadała mi o nim następnego dnia. Jeszcze później mogłem od niej zażądać, by opowiedziała mi o każdym dowolnym świętym albo kimkolwiek innym. (…)

Przy czytaniu, co istotne, trzeba mieć przed oczami fakt, że miały być ukazywane jedynie modlitwa i postawa modlitwy danego człowieka przed Bogiem. Postawa ta może się bardzo różnić od innych osiągnięć danej osoby w świecie, czy także inna może być o konkretnej postaci opinia Kościoła (jak pokazuje choćby zdumiewający i raczej zatrważający obraz Tomasza z Akwinu). (…)

Modlitwy świętych i innych wiernych Adrienne przyjmuje w swej duszy w doskonałej współrealizacji. Dlatego jest niekiedy zawstydzona, gdy musi przekazać niedoskonałą modlitwę – ona sama raczej inaczej by się modliła. Albo też, jeśli są w niej ślady próżności (jak np. u Grzegorza z Nazjanzu), czułaby się potem jakby splamiona. I na odwrót, przez to wszystko, co jest dobre w modlitwach, czuje się osobiście obdarowana. Wszystko, co godne zauważenia, przyjmuje swym własnym „organem modlitwy”. Gdyby się sama tak dużo nie modliła, nie mogłaby żadnej modlitwy przeniknąć, a gdyby niczego nie wiedziała o tych wszystkich modlitwach, nie mogłaby też ich dalej przekazywać. W momencie przekazywania może być ledwie narzędziem. (…)

Ważne jest, by przy ocenianiu tych obrazów zważać na centrum wypowiedzi, a nie na ich peryferie i drobiazgi. Szczegóły mogą być jednostronne, a może nawet błędne. O Michale Aniele, jeśli ktoś zauważy jedną kreskę na jego rysunku postawioną „obok” właściwego miejsca, nikt nie powie, że był złym rysownikiem. Przy czytaniu trzeba więc zważać nie na literę, lecz na ducha wypowiedzi. Nikt z czytających te stronice nie zaprzeczy, że siła wypowiedzi, pojęciowe zróżnicowanie i charakteryzowanie zakładają tu niezwykłą wrodzoną inteligencję i podobnie niezwykłe nadprzyrodzone rozróżnianie duchów. Dzieło to jest rzecz jasna darem dla dzisiejszego Kościoła zmęczonego modlitwą, ofiarowanym mu po to, by zadziwiło go bogactwo „świata modlitwy” i żeby odkrył w niej na nowo radość.

Ze Wstępu, Hans Urs von Balthasar

Projekt i wykonanie: IT works