Prenumerata

Aby zaprenumerować dowolny miesięcznik, należy wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe.

Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą. Koszty przesyłki ponosi Wydawnictwo.

 - PKO BP IV O /Warszawa - Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396 (PLN)

 - mBank - Kod BIC (Swift): BREXPLPW

 61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)

 12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)

Warunki prenumeraty "Różańca" - http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=14

Warunki prenumeraty "Tak Rodzinie" - http://www.takrodzinie.pl/prenumerata

Warunki prenumeraty "Anioła Stróża" - http://www.aniolstroz.eu/index.php?id=214

Przekaz do pobrania

Uwaga!

* Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie:

– adresu prenumeratora/wysyłki – okresu prenumeraty,
– liczby zamawianych egzemplarzy,
– kodu prenumeratora z naklejki adresowej,
– innego przeznaczenia wpłaty.

* Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są tylko do celów prenumeraty.

 


Projekt i wykonanie: IT works