Dyplom Żywego Różańca 50 lat

Dyplom jubileuszowy przynależności do Żywego Różańca


2,80 złCi, którzy wypraszają Boże łaski dla świata, Polski, swoich parafii, wspólnot, konkretnych ludzi, są nieocenionym skarbem. Ich wytrwała modlitwa często niewidoczna, ukryta, zanoszona w cichości serca jest nie tylko miła Bogu, ale przede wszystkim jest umocnieniem całego Kościoła.
Prawie w każdej parafii w Polce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca. Członkowie żywych róż różańcowych, modląc się w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą różańcową cały świat, a w tym swoją parafię i kapłanów w niej posługujących.
Taką wytrwałość w codziennej modlitwie różańcowej warto doceniać. Słowo czy gest wdzięczności proboszcza lub opiekuna wspólnoty z pewnością jest wielkim umocnieniem na drodze wierności w codziennej modlitwie.
Dyplom jubileuszowy z wizerunkiem Matki Bożej, która prosiła: „Codziennie odmawiajcie różaniec”, może być pomocą dla Księży czy zelatorów w wyrażeniu wdzięczności za 50 lat przynależności do Żywego Różańca. Dla jubilata dyplom ten będzie nie tylko niezwykle miłą pamiątką, ale również zachętą do dalszego trwania na modlitwie z Maryją.

Wymiary: 22,00 x 30,00 cm

Projekt i wykonanie: IT works