Sprzeciw sumienia lub obowiązek nieposłuszeństwa

- jego źródła i zastosowanie w sferze ochrony zdrowia
Autor: Ks. Jacques Suaudeau
Tłumaczenie: Agnieszka Madej-Przybylska, Stefania Wilczyńska

10,20 zł

Obniżka: 15%

12,00 złKwestia klauzuli sumienia jest dzisiaj żywo dyskutowana, zwłaszcza w dziedzinie medycyny i ochrony życia. Jakie warunki muszą być spełnione, by wyrażenie sprzeciwu sumienia wobec obowiązującego prawa było zasadne? Czy istnieją ścisłe granice odpowiedzialności jednostki, gdy prawo państwowe stawia ją w konflikcie z prawem moralnym? Ks. Jacques Suaudeau, lekarz, wieloletni dyrektor naukowy Papieskiej Akademii Życia, podejmuje odważną refleksję, wskazując, że czasem sprzeciw jest wręcz obowiązkiem, jeśli chce się pozostać wiernym uczniem Jezusa…

Ilość stron: 125
Wymiary: 14,00 x 20,00 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7257-890-7

Spis treści

 • I. ASPEKT HISTORYCZNY - 7
  • A. Antyczne państwo-miasto - 7
   • 1. Sokrates - 7
   • 2. Antygona - 10
  • B. Stary Testament -15
   • 1. Położne Szifra i Pua w Egipcie - 15
   • 2. Druga Księga Machabejska: Eleazar, siedmiu braci - 16
  • C. Kościół pierwszych wieków - 17
   • 1. Świadectwo apostołów - 18
   • 2. Struktura chrześcijańskiego sprzeciwu sumienia - 19
   • 3. Akta męczenników - 23
  • D. Tomasz More (Morus)- 33
  • E. Nieposłuszeństwo obywatelskie: La Boétie, Thoreau, Tołstoj - 37
   • 1. La Boétie i dobrowolna niewola - 38
   • 2. Thoreau i obywatelskie nieposłuszeństwo - 38
   • 3. Tołstoj i radykalny chrystianizm - 40
  • F. Sprzeciw sumienia w sferze wojskowości - 42
   • 1. Przypadki chrześcijańskich żołnierzy w pierwszych wiekach - 42
   • 2. Anabaptyści, menonici i kwakrzy - 48
   • 3. Status obdżektora - 50
 • II. SUMIENIE A SPRZECIW SUMIENIA - 53
  • A. Rola sumienia - 53
  • B. Warunki sprawiedliwego prawa - 59
   • 1. Prawo cywilne a prawo moralne - 59
   • 2. Prawo sprawiedliwe a prawo niesprawiedliwe - 62
   • 3. Kiedy powinniśmy okazać nieposłuszeństwo wobec niesprawiedliwego prawa? - 64
  • C. Odwołanie się do sprzeciwu sumienia - 65
   • 1. Trudna decyzja osobista podejmowana w ostateczności przez osobę bezpośrednio zainteresowaną - 65
   • 2. Trudności związane ze sprzeciwem sumienia - 67
   • 3. Niezrozumienie i irytacja przejawiane wobec osób wyrażających sprzeciw sumienia - 69
   • 4. Niesprawiedliwość: kiedy to inni muszą ponosić koszta - 71
   • 5. Jest to jednak obowiązek moralny - 72
   • 6. Zasady norymberskie - 73
 • III. SPRZECIW SUMIENIA W SŁUŻBIE ZDROWIA - 76
  • A. Fundamentalne prawa a sprzeciw sumienia w medycynie - 77
  • B. Ustawy sankcjonujące niszczenie życia ludzkiego wywołują sprzeciw sumienia - 79
  • C. Kto powinien zgłosić sprzeciw sumienia wobec prawa zezwalającego na pozbawianie życia istot ludzkich - 82
   • 1. Współudział formalny - 84
   • 2. Współudział materialny - 85
   • 3. Negatywny lub bierny udział w akcie zła - 87
   • 4. Akceptowalne i niemożliwe do zaakceptowania formy współpracy - 88
   • 5. Poszerzenie znaczenia pojęcia sprzeciwu sumienia - 89
  • D. Trudności w wyrażaniu sprzeciwu sumienia w służbie zdrowia - 91
   • 1. Trudności charakterystyczne dla sprzeciwu sumienia w służbie zdrowia – nowe „prawa” - 91
  • E. Sprzeciw sumienia w sferze zdrowia we Francji - 95
  • F. Co robić w obliczu takich trudności? - 99

  WNIOSKI - 107

  Dodatek
  Naród życia i rodziny będzie bronił swoich wartości! - 111

Pojęcie sprzeciwu sumienia można zdefiniować jako wyraz osobistej odmowy posłuszeństwa wobec aktu prawa cywilnego uznanego w sumieniu za rażąco niesłuszny.

Ze sprzeciwem sumienia mamy do czynienia wtedy, gdy jakas osoba lub grupa osób z rozmysłem łamie przyjęte przez większość obywateli lub narzucone przez rząd prawo, w imię wyższej konieczności, która dostrzega w swoim sumieniu

Mowa tu o zjawisku, które - choć stosunkowo niedawno zostało sformułowane jako pojęcie i znalazło zastosowanie w sferze praw człowieka i obywatela - było doświadczeniem człowieka praktycznie od niepamiętnych czasów. Antyczna literatura grecka, księgi Starego Testamentu, akta męczeństwa powstale w calej historii Kościoła "dają świadectwo kobiet i mężczyzn, którzy w decydującym momencie swego życia zostają postawieni przed wymogiem dokonania osobistego wyboru o charakterze religijnym lub moralnym i znajdują sie w sytuacji, w której konieczne jest okazanie nieposłuszeństwa wobec prawa obowiązującego w ich kraju" (Jean Laffitte). W naszych czasach także, mimo ustawowych zapisów, prawo sprzeciwu sumienia nie zawsze jest gwarantowaneProjekt i wykonanie: IT works