Katechizm poręczny

1
Autor: Ks. Piotr Pawlukiewicz

24,00 zł„Kto pyta, nie błądzi” – powiada stare przysłowie. Słuszność tej maksymy potwierdza się przede wszystkim w sytuacji, gdy znajdujemy się w obcym miejscu i nie wiemy, jak trafić pod określony adres. Cóż możemy wtedy zrobić? Zapytać kogoś o drogę. Nawet jeśli wymaga to od nas pewnej pokory.

Książka Katechizm poręczny ma formę dialogu. Jej kanwę stanowi zapis wybranych archiwalnych odcinków audycji radiowej, w której ks. Piotr Pawlukiewicz odpowiada na listy radiosłuchaczy. Tematyka audycji jest różna, tak jak różne są problemy, z którymi radiosłuchacze zwracają się do księdza Piotra. Spoiwem całości jest nauczanie Kościoła; w takiej perspektywie, chrześcijańskiej i katolickiej, omawiane są tematy poruszane przez słuchaczy.

Czytelnicy, którzy zechcą sięgnąć po tę książkę, znajdą w niej wyjaśnienie wielu istotnych kwestii dotyczących wiary, religii, moralności. Mamy nadzieję, że posłuży ona zwłaszcza tym, którzy zmagają się z podobnymi wątpliwościami i dylematami, jak te przedstawione w książce, i może błądzą w poszukiwaniu właściwej drogi.

Do książki dołączona jest płyta z nagranymi fragmentami audycji (mp3).

***

Kiedy w sierpniu 2002 roku kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, przywrócił Radio Józef jako samodzielną radiostację, od razu pomyślałem, że warto by się włączyć w tę radiową ewangeliczną misję. Miałem za sobą już pewne doświadczenia pracy przy radiowym mikrofonie: w latach 1996–1998 byłem etatowym pracownikiem Radia Józef. Teraz już jako wolontariusz poszukiwałem pomysłu na swoją cykliczną audycję. Z pomocą przyszedł mi Robert Tekieli – ówczesny redaktor naczelny warszawskiej radiostacji, który zaproponował, by audycja nazywała się „Katechizm poręczny”, a jej treścią były odpowiedzi na nadsyłane przez słuchaczy pytania. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Katechizm został życzliwie przyjęty przez radiosłuchaczy, którzy już po wycofaniu audycji z anteny często pytali mnie, czy powróci ona do nich w formie archiwalnych nagrań albo w postaci książki. Cieszę się, że oto właśnie oba pomysły doczekały się szczęśliwej finalizacji.

ks. Piotr Pawlukiewicz

*** 

Ks. Piotr Pawlukiewicz – autor kilkunastu książek skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych i przetłumaczonych na język rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski, węgierski, hiszpański. Znany kaznodzieja i rekolekcjonista. Słowo Boże głosił w wielu miastach Polski, a także w Rzymie, Hamburgu, Dortmundzie, Budapeszcie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Sofii, Wiedniu, Zurichu i kilku miejscowościach w USA. 

Urodził się 10 kwietnia 1960 roku w Warszawie. W roku 1985 przyjął święcenia kapłańskie i przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Wincentego w Otwocku. Następnie pełnił m.in. funkcję prefekta i wykładowcy teologii pastoralnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Warszawskiej, redaktora w Radiu Józef, pracował również w Sekretariacie II Polskiego Synodu Plenarnego. W roku 1999 został mianowany wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie i teologii słowa na Papieskim Wydziale Teologicznym. Od roku 1992 jest członkiem Redakcji Mszy Świętej Radiowej przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przez kilka lat pełnił funkcję kapelana kaplicy sejmowej i duszpasterza parlamentarzystów polskich.

Ilość stron: 255
Wymiary: 13,50 x 20,00 cm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7257-738-2

Od Redakcji . . . . . . . . . . . 5

1. Jeden Bóg, wiele religii . . . . . . . 7

2. Różne drogi do Boga . . . . . . . . 9

3. Katolicyzm a inne religie . . . . . . 11

4. Wiara a zbawienie . . . . . . . . . 13

5. Jezus a piekło . . . . . . . . . . 14

6. Problem Judasza . . . . . . . . . 17

7. Między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa 20

8. Postawa wobec cudu . . . . . . . . 21

9. Chrystus źródłem światła i prawdy . . . . 23

10. Materialne oznaki wiary . . . . . . . 24

11. Spowiedź sakramentalna . . . . . . 26

12. Życie jest sinusoidą . . . . . . . . 29

13. O kierownictwie duchowym . . . . . . 31

14. O modlitwie błagalnej . . . . . . . 35

15. Do czego nam potrzebna modlitwa . . . 38

16. Miłosierdzie wobec grzeszników . . . . 40

17. Szatan – uosobienie zła . . . . . . . 43

18. Gotowość na spotkanie z Bogiem . . . . 44

19. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu . . . 46

20. O litaniach . . . . . . . . . . . 47

21. O przyjmowaniu Komunii świętej . . . . 49

22. Praktyki religijne a pośrednictwo mediów . 51

23. Różne oblicza posługi kapłańskiej . . . . 54

24. Ksiądz a pastor . . . . . . . . . 56

25. O święceniach kapłańskich kobiet . . . . 59

26. O Matce Boga . . . . . . . . . . 60

27. O wielu „wcieleniach” Matki Bożej . . . 61

28. O sensie pielgrzymowania . . . . . . 62

29. Ja a inni ludzie . . . . . . . . . . 64

30. Pokora a duchowe wzrastanie . . . . . 67

31. Samotność – stan jak każdy inny? . . . . 69

32. Onanizm . . . . . . . . . . . 73

33. Homoseksualizm . . . . . . . . . 75

34. O czystości małżeńskiej . . . . . . . 77

35. Różne spojrzenia na wielodzietność . . . 79

36. O odpowiedzialnym rodzicielstwie . . . . 84

37. O postawach wobec rodzin patologicznych . 85

38. O sposobach wyrażania miłości . . . . . 88

39. O zawierzeniu woli Bożej . . . . . . 91

40. Joga . . . . . . . . . . . . . 92

41. Choroba człowieka w planie Bożym . . . 94

42. O Bożej ingerencji w ludzkie życie . . . . 96

43. O wszechwiedzy Boga . . . . . . . 98

44. Właściwe przygotowanie do bierzmowania . 99

45. Pismo Święte a modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące . . . . . . . . . . . 101

46. Nieznajomość Boga a szansa zbawienia . . 101

47. Prawdziwe nawrócenie . . . . . . . 102

48. Katolicyzm a prawosławie . . . . . . 104

49. Bóg godzien chwały . . . . . . . . 105

50. Język Nowego Testamentu . . . . . . 105

51. Słuchać i słyszeć Boga . . . . . . . 106

52. Różne odmiany powołania . . . . . . 108

53. Między pouczaniem a dobrą radą . . . . 110

54. Sens celibatu . . . . . . . . . . 114

55. Nauczanie Kościoła a kara śmierci . . . . 115

56. Kierownictwo duchowe a psychoterapia . . 118

57. Aniołowie – istoty wolne czy niewolnicy? . . 119

58. Dobre przygotowanie do spowiedzi . . . 120

59. Szatan i zło a dobre dzieła Boże . . . . 123

60. Wydanie szatanowi a szansa nawrócenia . . 124

61. Walka z grzechami ciała . . . . . . . 125

62. Chrześcijański wymiar cierpienia . . . . 128

63. Pismo Święte a nauczanie Kościoła . . . 130

64. Motywy utrzymywania znajomości . . . . 131

65. Jezus jedynym pośrednikiem . . . . . 132

66. Geneza sakramentu małżeństwa . . . . 133

67. Stanowisko Kościoła wobec objawień w Medjugorie . . . . . . . . . . 134

68. Rozeznawanie grzechów . . . . . . 135

69. Pismo Święte a stosunek człowieka do zwierząt 137

70. Prawdziwa miłość do Boga . . . . . . 139

71. Pojednanie człowieka z Bogiem a konflikt z drugim człowiekiem . . . . . . . 140

72. Kapłańskie gesty w liturgii Mszy świętej . . 143

73. Sakramenty źródłem szczególnych łask . . 145

74. Chrześcijaństwo wobec różnorodności kultur 146

75. Konsekwencje grzechu pierworodnego a chrzest . . . . . . . . . . . 149

76. Hierarchia gestów pobożności . . . . . 151

77. Jak przetrwać kryzys religijny . . . . . 153

78. Nauka Kościoła a antykoncepcja . . . . 156

79. O spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa . . . 158

80. Chrześcijańskie zasady w konfrontacji z życiem codziennym . . . . . . . 160

81. Kościół rzymskokatolicki a ekumenizm . . 162

82. Modlitwa a myślenie magiczne . . . . 164

83. Cuda Boże poza światem chrześcijańskim . 166

84. Ojcostwo Boże a ojcostwo ludzkie . . . 167

85. Modlitwa wspólna a modlitwa indywidualna 168

86. Warunki uzyskania odpustu . . . . . 169

87. Znaczenie gestów podczas obrzędów kościelnych . . . . . . . . . . 170

88. Post eucharystyczny . . . . . . . 171

89. Roztropność w rozeznawaniu woli Bożej . 172

90. Nauczanie Kościoła a uzdrowienia i medycyna niekonwencjonalna . . . . . . . . 174

91. Kapłaństwo a życie zakonne . . . . . 176

92. Dobra modlitwa . . . . . . . . . 178

93. Uczucie a grzech . . . . . . . . 179

94. Granice zażyłości w kierownictwie duchowym 180

95. Nauczanie Kościoła a samobójstwo . . . 182

96. Bóg, który karze . . . . . . . . . 184

97. Boskość a człowieczeństwo . . . . . 188

98. Prawdziwa pokora . . . . . . . . 189

99. Motywacje syna marnotrawnego . . . . 191

100. Właściwy stosunek do spowiedzi . . . . 193

101. Różne formy modlitwy . . . . . . . 196

102. Wielowymiarowość Księgi Psalmów . . . 197

103. Właściwa miara opieki nad zwierzętami . . 198

104. Plan głoszenia Ewangelii . . . . . . 201

105. Żegnanie się wodą święconą . . . . . 203

106. Postawa podczas błogosławieństwa . . . 204

107. Pacierz a inne formy modlitwy . . . . 205

108. Myślenie o seksie a grzech . . . . . . 207

109. Antykoncepcja a leczenie hormonalne . . 208

110. Dobroć a pycha . . . . . . . . . 209

111. Granice w okazywaniu czułości . . . . 213

112. Wrażliwość na innych . . . . . . . 215

113. Nie kradnij . . . . . . . . . . 217

114. Hierarchia ważności w rodzinie . . . . 218

115. By nasza miłość podobała się Bogu . . . 220

116. O brewiarzu . . . . . . . . . . 222

117. Różne wspólnoty i ryty w łonie jednego Kościoła . . . . . . . . . . . 223

118. Reinkarnacja a nauczanie Kościoła . . . 226

119. Stworzenie człowieka w ujęciu biblijnym i naukowym . . . . . . . . . . 228

120. Materialne zasoby Kościoła a pomoc potrzebującym . . . . . . . . . 229

121. Czas łaski . . . . . . . . . . . 234

122. Miara ufności w Boże miłosierdzie . . . 236

123. Łaski związane z sakramentem bierzmowania 238

124. Miłosierdzie wobec źle czyniących . . . 240

125. Niezbadane obszary ludzkiego umysłu . . 242

126. Sumienie . . . . . . . . . . . 244

127. Wieczność a rozwój . . . . . . . . 246

128. Odpust za zmarłych . . . . . . . . 248

129. Grzechy ciężkie a grzechy lekkie . . . . 248

Projekt i wykonanie: IT works