Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!

Słowa Jana Pawła II do młodzieży

Doskonały prezent dla młodych i pamiątka Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016


24,50 zł

Obniżka: 50%

49,00 zł


Kup całą serię


„Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!” to książka ze słowami św. Jana Pawła II do młodych.

Jego głos... Roześmiany ze spotkań na Franciszkańskiej w Krakowie. Poważny, gdy mówił o stawianiu sobie wymagań. Ciepły, gdy wspominał swoją drogę z kajaków na Stolicę św. Piotra. Drżący – wtedy, gdy w ostatnich niemal słowach mówił do młodych czuwających, gdy odchodził do domu Ojca: „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie...”. Pobiegnijmy! Święty Papież wskazuje drogę...

Do albumu dołączona jest płyta z homiliami i rozmowami Jana Pawła II z młodzieżą (prawie cztery godziny niezapomnianych nagrań).

Ilość stron: 228
Wymiary: 21,50 x 21,50 cm
Redakcja, Wybór tekstów, Wprowadzenia: Magdalena Pajkowska
ISBN: 978-83-7257-801-3

SŁOWO KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA RYŁKI

OD REDAKCJI

NIE LĘKAJCIE SIĘ WASZEJ MŁODOŚCI!

Pokój i młodzi idą razem. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (1985) (fragmenty)

SPOJRZAŁ NA NIEGO Z MIŁOŚCIĄ

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15)

List do młodych całego świata Parati semper z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985)

RUSZAJCIE W DROGĘ!

Orędzia na Światowe Dni Młodzieży

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16)

II Światowy Dzień Młodzieży (1987), Buenos Aires, Argentyna

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5)

III Światowy Dzień Młodzieży (1988), obchody diecezjalne

„Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6)

IV Światowy Dzień Młodzieży (1989), Santiago de Compostela, Hiszpania

„Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami” (J 15, 5)

V Światowy Dzień Młodzieży (1990), obchody diecezjalne

„Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15)

VI Światowy Dzień Młodzieży (1991), Częstochowa, Polska

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15)

VII Światowy Dzień Młodzieży (1992), obchody diecezjalne

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10)

VIII Światowy Dzień Młodzieży (1993), Denver, USA

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21)

IX i X Światowy Dzień Młodzieży: (1994) obchody diecezjalne; (1995) Manila, Filipiny

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68)

XI Światowy Dzień Młodzieży (1996), obchody diecezjalne

„Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39)

XII Światowy Dzień Młodzieży (1997), Paryż, Francja

„Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)

XIII Światowy Dzień Młodzieży (1998), obchody diecezjalne

„Ojciec was miłuje” (J 16, 27)

XIV Światowy Dzień Młodzieży (1999), obchody diecezjalne

„A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14)

XV Światowy Dzień Młodzieży (2000), Rzym, Włochy

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23) 139

XVI Światowy Dzień Młodzieży (2001), obchody diecezjalne

„Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14)

XVII Światowy Dzień Młodzieży (2002), Toronto, Kanada

„Oto Matka twoja” (J 19, 27)

XVIII Światowy Dzień Młodzieży (2003), obchody diecezjalne

„Chcemy zobaczyć Jezusa” (J 12, 21)

XIX Światowy Dzień Młodzieży (2004), obchody diecezjalne

„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2)

XX Światowy Dzień Młodzieży (2005), Kolonia, Niemcy

POZWÓLCIE SIĘ PORWAĆ CHRYSTUSOWI

Homilie wygłoszone podczas międzynarodowych spotkań z młodzieżą w Rzymie oraz Światowych Dni Młodzieży

Homilia na zakończenie Jubileuszu Młodych. Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1984), Rzym, Włochy

Przemówienie podczas spotkania młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985), Rzym, Włochy

Homilia w Niedzielę Palmową, Spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985), Rzym, Włochy

Homilia w Niedzielę Palmową, II ŚDM (1987), Buenos Aires, Argentyna

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie IV ŚDM (1989), Santiago de Compostela, Hiszpania

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie VI ŚDM (1991), Częstochowa, Polska

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie VIII ŚDM (1993), Denver, USA

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie X ŚDM (1995), Manila, Filipiny

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie XII ŚDM (1997),Paryż, Francja

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie XV ŚDM (2000), Rzym, Włochy

Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie XVII ŚDM (2002), Toronto, Kanada

Projekt i wykonanie: IT works