Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego

List okólny
Tłumaczenie: Joanna Dyga

6,00 złPrzedstawione wytyczne i zasady dotyczące zarządzania dobrami proponuje się instytutom jako pomoc ku temu, by z nową odwagą i profetyzmem odpowiadały na wyzwania naszych czasów, wciąż pozostając proroczym znakiem miłości Boga.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zachęca członków instytutów, a zwłaszcza ich przełożonych i ekonomów, do zapoznania się z niniejszym listem.

Ilość stron: 30
Wymiary: 11,50 x 19,00 cm
ISBN: 978-83-7257-690-3

Projekt i wykonanie: IT works