W co wierzymy?

Rozważania o podstawowych prawdach wiary katolickiej
Autor: Dariusz Kowalczyk SJ

14,00 złWiara katolicka ma trzy podstawowe wymiary: W co wierzymy? Jak wierzymy? Komu wierzymy? W centrum stoi Ten, któremu zaufaliśmy: Jezus Chrystus, który objawił nam Boga Ojca i razem z Nim posyła Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny nie zbawia nas pojedynczo, ale razem z innymi, we wspólnocie Kościoła, który głosi słowo Boże, sprawuje sakramenty i podejmuje dzieła miłosierdzia. Wiara, zderzając się z niewiarą i wątpliwościami, prowadzi nas ku życiu wiecznemu: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12). Pomocą w tej fascynującej wędrówce wiary jest m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego.

Autor

Ilość stron: 103
Wymiary: 12,00 x 19,00 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7257-779-5

«Credo», czyli rozumieć to, co wyznaję - 5

«Capax Dei», czyli człowiek spragniony Boga - 7

Czy możemy poznać Boga? - 9

Potrzebujemy Objawienia - 11

Etapy Objawienia - 13

Objawienie a objawienia prywatne - 15

Tradycja - 17

Biblia - 19

Interpretacja wiary - 21

Zmysł wiary - 23

Co znaczy „wierzyć”? - 25

Cechy wiary - 27

Wiara we wspólnocie - 29

Wierzę w Boga - 31

Trójca Święta - 33

Wszechmocny - 35

Bóg Ojciec - 37

Bóg Stworzyciel - 41

Stworzyciel nieba - 43

Stworzył mężczyznę i niewiastę - 45

Na obraz Boży… - 47

Grzech pierworodny - 49

Wierzę w Jezusa Chrystusa - 51

Po co Wcielenie? - 53

Narodzony z Dziewicy Maryi - 55

Ukrzyżowan, umarł… - 57

Zstąpienie do piekieł - 59

Trzeciego dnia zmartwychwstał - 61

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca - 65

Przyjdzie sądzić… - 67

Wierzę w Ducha Świętego - 69

Wierzę w Kościół - 71

Wierzę w jeden Kościół - 73

Wierzę w święty Kościół - 75

Wierzę w Kościół powszechny - 77

Wierzę w Kościół apostolski - 79

Obcowanie świętych - 83

Odpuszczenie grzechów - 85

Ciała zmartwychwstanie - 89

Życie wieczne - 93

Amen - 97

Projekt i wykonanie: IT works