Ciało – dusza – duch

Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii
Autor: Ks. Marcin Składanowski

20,00 złZakończenie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI jest dobrą okazją, by przyjrzeć się jego oryginalnej myśli teologicznej. Przedstawiana książka zajmuje się tą częścią poszukiwań intelektualnych kardynała Josepha Ratzingera, która wiąże się zasadniczo z jego pracą akademicką jako profesora teologii. W jego dziełach ważne miejsce zajmowały kwestie antropologiczne: ujawnianie i obrona prawdy o człowieku.

W publikacji podejmuje się zagadnienie duchowego pierwiastka człowieka (duszy, ducha) i jego relacji do ludzkiej cielesności. Obrona duszy ludzkiej w dzisiejszej antropologii nie jest jedynie problemem teoretycznym: w istocie kardynałowi Ratzingerowi chodzi o obronę człowieka, który dzięki swojej duchowości wykracza poza sferę stworzoną, będąc w szczególnej bliskości wobec Boga. Duchowa i cielesna struktura człowieka jest wobec tego znakiem wyjątkowej godności każdego człowieka, o której zawsze należy pamiętać.

Ilość stron: 216
Wymiary: 16,50 x 23,50 cm
ISBN: 978-83-7257-596-8

Projekt i wykonanie: IT works