Tak Rodzinie 11-2017 (125)


2,00 złTemat numeru: Przed nią nie uciekniesz...

Oni nie bali się śmierci

Lenie też idą do nieba

W numerze m.in.:

Wywiad: Bóg widzi więcej ...

Wychowanie: Ale o co chodzi? Zapytaj!

Felieton: Widzi i ocenia czy widzi i kocha? 

Więcej na www.takrodzinie.pl i Facebooku


Miesięcznik można kupić w księgarniach katolickich, niektórych parafiach lub zaprenumerować w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Prenumeratę można zamówić również u listonosza i w dowolnym Urzędzie Pocztowym w całym kraju.

tel. (22) 673 58 39, 673 46 93, 427 34 27

prenumerata@loretanki.pl

www.takrodzinie.pl 

Więcej na www.takrodzinie.pl i Facebooku

Ilość stron: 36
Wymiary: 19,00 x 25,50 cm

Projekt i wykonanie: IT works