Tak Rodzinie 03-2017

Katolicki magazyn formacyjny

Temat numeru: Aborcja nie jest rozwiązaniem


2,00 złEkstra 8 stron więcej! Zdrowe zasady św. Hildegardy -  co jeść, jak żyć i pościć, jakich reguł przestrzegać, żeby być zdrowym na ciele i duchu...

Wywiad: Jestem szczęśliwy - W Kościele spotkałem żywego Jezusa Chrystusa. Potem chciałem być teologiem, ponieważ bałem się diabła. 

Ten ból nie pozwala im spać!

Warto się (dobrze) kłócić

Komiks: Złoty konwój

Zapraszamy! „Tak Rodzinie”.


Więcej na www.takrodzinie.pl i Facebooku


Miesięcznik można kupić w księgarniach katolickich, niektórych parafiach lub zaprenumerować w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Prenumeratę można zamówić również u listonosza i w dowolnym Urzędzie Pocztowym w całym kraju.

tel. (22) 673 58 39, 673 46 93, 427 34 27

prenumerata@loretanki.pl

www.takrodzinie.pl 

Wymiary: 19,00 x 26,50 cm
ISSN: 2299-7679

Projekt i wykonanie: IT works