Dyplom Żywego Różańca - Pamiątka jubileuszu

Dyplom jubileuszowy przynależności do Żywego Różańca z możliwością wpisania dowolnej rocznicy. 


2,80 złCi, którzy wypraszają Boże łaski dla świata, Polski, swoich parafii, wspólnot, konkretnych ludzi, są nieocenionym skarbem. Ich wytrwała modlitwa często niewidoczna, ukryta, zanoszona w cichości serca jest nie tylko miła Bogu, ale przede wszystkim jest umocnieniem całego Kościoła.
Prawie w każdej parafii w Polce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca. Członkowie żywych róż różańcowych, modląc się w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą różańcową cały świat, a w tym swoją parafię i kapłanów w niej posługujących.
Taką wytrwałość w codziennej modlitwie różańcowej warto doceniać. Słowo czy gest wdzięczności proboszcza lub opiekuna wspólnoty z pewnością jest wielkim umocnieniem na drodze wierności w codziennej modlitwie.
Dyplom jubileuszowy z wizerunkiem Matki Bożej, która prosiła: „Codziennie odmawiajcie różaniec”, może być pomocą dla Księży czy zelatorów w wyrażeniu wdzięczności za lata przynależności do Żywego Różańca. Dla jubilata dyplom ten będzie nie tylko niezwykle miłą pamiątką, ale również zachętą do dalszego trwania na modlitwie z Maryją.

Wymiary: 22,00 x 30,00 cm

Projekt i wykonanie: IT works