JAK coraz LEPIEJ się SPOWIADAĆ?

Poradnik dla młodych

6,00 złOczekujemy na dodruk.

Zanim podejdziesz do konfesjonału, uklęknij przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, opowiedz Mu o swoim życiu, o tym, z czym sobie nie radzisz, co najbardziej chciałbyś zmienić, poprawić...

Potem zrobiwszy rachunek sumienia, idź do konfesjonału.

Nawrócenie, pokuta, przebaczenie, pojednanie - to określenia sakramentu spowiedzi, które wśród młodych nie wywołują zbyt wielkiego entuzjazmu. Ufamy jednak, że ta mała książeczka pomoże odkryć młodemu człowiekowi to, co w tym sakramencie jest najcenniejsze i ważne.

Sakrament pokuty i pojednania to nie tylko wyznanie grzechów. Na drodze nawrócenia nie można pominąć rachunku sumienia, szczerego żalu za grzechy, postanowienia poprawy i zadośćuczynienia, ale w tym wszystkim ważne jest, by w konfesjonale otworzyć się na łaskę miłosiernego Ojca, który udziela przebaczenia i pokoju, wychowuje, daje siłę i pomoc na dalszą drogę do świętości.

Od Wydawcy

Ilość stron: 64
Wymiary: 9,00 x 14,00 cm
Opracowanie: Piotr Koźlak CSsR
ISBN: 978-83-7257-962-1

Od Wydawcy

I.  Czy spowiedź jest naprawdę konieczna?

II. Jak spowiadać się dobrze?

III. Grzech i jego rodzaje

IV. Pięć warunków dobrej spowiedzi

V. Rachunek sumienia

VI. Niebezpieczeństwo: spowiedź świętokradzka

VII. Spowiedź

Projekt i wykonanie: IT works