Psałterz Jezusa i Maryi

GENEZA-HISTORIA-OBJAWIENIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Autor: bł. ALAN z LA ROCHE

28,00 złDominikanin, bł. Alan z La Roche (1428-1475) to prawdziwy apostoł Różańca. Jego istotny wkład w rozwój i odnowienie <<Psałterza Jezusa i Matki Bożej>>, jak nazwał tę modlitwę, nie podlega dyskusji. Wyróżnił w niej choćby i zalecał tematyczne wyodrębnienie tzw. płaszczyzn medytacyjnych (chrystologicznej, mariologicznej oraz naśladowczej, dotyczącej dostrzegania cnót Jezusa i Maryi oraz potrzeby wdrażania ich we własne życie). Wprowadził nadto podział na tzw. dziesiątki Pozdrowień anielskich (razem 15) oraz trzy części: radosną, bolesną i chwalebną (po 50 ,,Zdrowaś" każda), czym nawiązał do liczby Psalmów (150). Podział ten podjął św. Pius V w bulli Consueverunt (1569), określając kanon Różańca.

Wydanie <<Złotego dzieła>> bł. Alana z Roche, to pierwsza tak całościowa prezentacja jego różańcowej spuścizny oraz duchowej więzi ze św. Dominikiem. Czytelnik, obok omówienia genezy, struktury i historii objawień Różańca, znajdzie tu także całe zbiory bogatych i inspirujących przykładów praktyczno-duchowych, służących owocnemu rozważania tajemnic Chrystusa we wspólnocie z Jego Matką. Dobrze więć, że wierni (i nie tylko) mogą w końcu poznać dzieło bł. Alana. To pomnik i kamień milowy w historii rozwoju Różańca, a zarazem wiarygodny, duchowy drogowskaz oraz przyjazny towarzysz w tej, tak wytrwale zalecanej przez Maryję i Kościół, formie zgłębiania Tajemnicy Chrystusa. Oby spotkał się z szerokim zainteresowaniem i praktykowaniem.

Stanisław Przepierski OP

Ilość stron: 480
Wymiary: 14,00 x 22,00 cm
ISBN: 978-83-7257-946-1

Psałterz Maryi przeciwstawia się wszelkim machinacjom i brudom diabła, ciała i świata, ponieważ przez Pozdrowienie Słowo Boga, które w tym celu stało się ciałem, przyszło na świat. Dlatego św. Hieronim powiedział: Maryja słusznie jest Królową wszystkich, Ona bowiem przez zrodzenie Słowa Boga odrodziła wszystko w świecie.

[Opowiadania, objawienia, widzenia, s. 167]

Projekt i wykonanie: IT works