Sylwetka duchowa Cypriana Norwida (1821-1883)

Autor: Stanisław Cieślak

30,40 zł

Obniżka: 20%

38,00 złTo niezwykła publikacja ukazująca wielkiego poetę, kojarzonego najczęściej z romantyzmem, w sposób inny niż dotychczas. Książka składa się z dwóch części – w pierwszej Autor prezentuje duchową sylwetkę Norwida w listach, w drugiej – w lirykach i poematach.

Pierwsza część daje wgląd w duchową biografię – ukazuje jej rozwój, a także perturbacje, które towarzyszyły temu rozwojowi na kolejnych etapach życia Norwida: w kraju i na wędrówce, w Paryżu, w Nowym Jorku i w Londynie, a także w Domu Świętego Kazimierza. „Jego dojrzałość duchowa – pisze Autor – opierała się bowiem na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, źródło wartości oraz duchowy wzorzec postępowania. (…) Jako dojrzałego chrześcijanina najbardziej cieszyło go to poczucie wolności, jaką gwarantował mu Stwórca, uznając za partnera, prowadząc z nim ustawiczny dialog i wciąż ożywiając go swą miłością”.

W drugiej części – w kolejnych podrozdziałach przeczytać można m.in. o krzyżu, modlitwie, sumieniu czy aniołach w liryce Norwida; ostatni z nich zawiera refleksję o człowieku w ludzkości. Wymowne są słowa Autora, który pisze: „Był Norwid jak św. Franciszek z Asyżu obsesyjnym wyznawcą krzyża (…), przekonywał, że bez krzyża wszystko traci sens. On stanowi bowiem oś dziejów, jest punktem orientacyjnym każdego ludzkiego życia”.

Warto udać się w artystyczną wędrówkę śladami Norwida, która być może pozwoli odkryć to, co najważniejsze – pełnię dojrzałego chrześcijaństwa w bliskości Boga.

Ilość stron: 343
Wymiary: 16,50 x 23,50 cm
ISBN: 978-83-7257-610-1

Projekt i wykonanie: IT works