Piękna jesteś, przyjaciółko moja...

Słowa Jana Pawła II do kobiet

40,00 zł


Kup całą serię


Zaczerpnięta z Pieśni nad pieśniami inwokacja podkreśla jeden z głównych przymiotów kobiety. W czym tkwi piękno tej, którą Stwórca powołał do istnienia, aby była „odpowiednią pomocą” dla mężczyzny (por. Rdz 2, 18)? Co wyróżnia kobietę spośród innych stworzeń, co ją odróżnia od mężczyzny? Jakież to budzące zachwyt cechy wpisał Bóg w kobiecą naturę? Jakie role i zadania wyznaczył kobiecie?

W chaosie moralnym dzisiejszego świata, gdy mnożą się poglądy i teorie podające w wątpliwość Boży ład, gdy próbuje się podważać i odwracać pierwotny porządek rzeczy, trzeba wciąż odwoływać się do źródeł prawdy o człowieku. Przypominać ją. Unaoczniać. Potwierdzać. Utwierdzać.

Książka Piękna jesteś, przyjaciółko moja temu właśnie celowi ma służyć. Ma ukazać w pełnym świetle prawdę o kobiecie. Zebrane w tym tomie słowa świętego Jana Pawła II o kobietach i do kobiet ukazują elementarne aspekty kobiecości, jej głęboki sens i wartość. Macierzyństwo i dziewictwo jako wzajemnie się tłumaczące i dopełniające drogi powołania kobiety, kobiecość siostrzaną, wychowywanie do życia w pokoju. Świetlany wzór Maryi, błogosławionej między niewiastami, i przykład trzech wielkich świętych kobiet, patronek Europy. Słowem: blask piękna…

W tomie wykorzystano: fragmenty encykliki Redemptoris Mater, List apostolski Mulieris Dignitatem z okazji Roku Maryjnego, Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 roku, List do kobiet A ciascuna di voi na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie, Fragmenty listu apostolskiego Motu proprio ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

Ilość stron: 156
Wymiary: 21,50 x 21,50 cm
Redakcja, Wybór tekstów, Wprowadzenia: Magdalena Pajkowska
ISBN: 978-83-7257-729-0

Karol Wojtyła, Emilii, Matce mojej (1939) – 4 

Błogosławieństwo Kardynała Stanisława Dziwisza – 9 

Słowo Arcybiskupa Henryka Hosera SAC – 11

Od Redakcji 5 

Blask piękna. O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła – 16
Fragmenty encykliki Redemptoris Mater (25 marca 1987 roku)

Promieniowanie kobiecości. O godności i powołaniu kobiety  - 22
List apostolski Mulieris dignitatem z okazji Roku Maryjnego (15 sierpnia 1988 roku) 

Pierwszy okrzyk miłości. Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju  - 100
Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 1995 roku) 

Jej zawdzięczamy życie. Znaczenie kobiety w życiu kapłana  - 116
List do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 roku (25 marca 1995 roku)

Dziękujemy, ci kobieto, za to, że jesteś kobietą! - 132
List do kobiet A ciascuna di voi na IV Światową Konferencję o kobiecie w Pekinie (29 czerwca 1995 roku)

Trzy Europejki - 150
Fragmenty listu apostolskiego Motu proprio ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy (1 października 1999 roku)

 

Są promieniejące i piękne. Są zmęczone i samotne. Ciągle czegoś poszukują. Pędzą. Błądzą. Chcą kochać, ale nie wiedzą jak. Chcą być kochane, ale nie potrafią zaufać miłości. Są silne, mogą unieść wiele więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Są kruche i delikatne, upadają i potrzebują opieki. Świętnie wykształcone, znające świat. Nieznające siebie i nieświadome własnych możliwości. Twórcze – w domu i w życiu publicznym. Przyjmują i dają życie. Bliskie jak matką, siostra, żona, przyjaciel. Niezależne i zagadkowe… kobiety.

Święty Jan Paweł II wiedział to i bardzo chciał, aby każda kobieta odkryła, jak jest piękna. […]

Tom ten nie jest omówieniem nauczania papieskiego. To słowa kogoś, kto rozumiał i szanował kobiety. Pragnął, by odkryły i pielęgnowały swój „geniusz”. To zbiór głównych tekstów Jana Pawła II skierowanych do kobiet w każdym wieku i na każdej szerokości geograficznej.

Od Redakcji

Projekt i wykonanie: IT works